Fagressurser

Obligatoriske emner:
1. Semester

OADM1001 - Innføring i offentlig administrasjon og ledelse
STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon 1
SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet


2. Semester

EXPHIL03 - Examen philosophicum
SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
OADM2100 – Leadership in Complex Organizations


3. Semester

STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon 2
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett


4. Semester

DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning
eller
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi


6. Semester

OADM3090 - Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse


Metodeemner:

STV1020 – Metode og statestikk
ECON2130 – Statestikk 1
SOS1120 – Kvanitativ metode