OADM1001

Universitetets informasjon og beskrivelse av emnet

Tidligere semesteroppgaver:
"Legitim omstrukturering som følge av økonomisk krise i en organisasjon" Mønsterbesvarelse fra 2016
"Den symbolske identitet" Mønsterbesvarelse fra 2016
"Arbeidsformer for økt mestring" mønsterbesvarelse fra 2015
"En leders forutsetninger" Mønsterbesvarelse
"Omgivelser og organisasjoner i endring" Mønsterbesvarelse fra 2010
"Motivations in organizations" Mønsterbesvarelse

Notater fra bøkene:
Notater fra bøkene 2015

Merk: Semesteroppgavene her bør kun betraktes som inspirasjon, de er på ingen måte eneste riktige måte å skrive en god semesteroppgave på. De kan også være redigert i ettertid, så forside, henvisninger og lignende er nødvendigvis ikke formelt riktig.

Vær også oppmerksom på at direkte kopiering eller omarbeiding uten kildehenvisninger betraktes som plagiat.