Styret i Byråkratene studentforening

Nåværende styre (2017-2018):
Stilling
Leder: Ole-Kristian Vik Skogen
Nestleder: Anders Kristoffer Brekken
Økonomiansvarlig: Sol Boberg Brathagen
Sekretær: Andres Hammersbøen
Styremedlem: Eivind Christian Ottesen
Styremedlem: Kristian Gravermoen
Styremedlem: Yannick Skar-Lentze

2016-2017:
Stilling
Leder: Kristian Hjortland Gravermoen
Nestleder: Yannick Skar-Lentze
Økonomiansvarlig: Silje Elisabeth Fanghol Kopperud
Sekretær: Linda Larsen
Styremedlem: Karina Fjellheim
Styremedlem: Ole Kristian Vik Skogen
Styremedlem: Nora Amalie Brunsell Harsvik

2015-2016:
Stilling
Leder: Vegard Gorostuen
Nestleder: Helene Frantzen
Økonomiansvarlig: Sondre Kristofer Grønlie
Sportsansvarlig: Trym Hofsvang
Sekretær: Kristian Hjortland Gravermoen
Styremedlem: Helene Gille Kristoff
Styremedlem: Kine Smedsrud


2014-2015:
Stilling
Leder: Marthe-Caroline Dahle
Nestleder: Idun Magnetun Thorsen
Økonomiansvarlig: Sondre Kristofer Grønlie
Sportsansvarlig: Vegard Gorostuen
Sekretær: Helene Frantsen
Styremedlem: Eskil Sæterlien
Styremedlem: Trym Hofsvang


2013-2014:
Stilling
Leder: Marthe-Caroline Dahle
Nestleder: Gabrielle Petrine Gurrich Kristensen
Økonomiansvarlig: Nina Xiao Li Thu
Sportsansvarlig: Eskil Sæterlien
Sekretær: Isabel Erdal Iversen
Styremedlem: Vegard Gorostuen
Styremedlem: Trym Hofsvang


2012-2013:
Stilling
Leder: Morten Holm
Nestleder: Sondre Bratteberg
Økonomiansvarlig: Eli Randi Henjum
Arrangementsansvarlig: Vegard Haavi
Sportsansvarlig: Simen Randby
Sekretær: Isabel Erdal Iversen
Styremedlem: Marthe-Caroline Dahle


2011-2012:
Stilling
Leder: Morten Holm
Nestleder: Sondre Bratteberg
Sekretær: Charlotte Smuk Aunemo
Økonomiansvarlig: Eli Randi Henjum
Sportsansvarlig: Martin Kolstad
Turansvarlig: Sigurd Skogvoll
Styremedlem: Bjørnar Schjelderup Tømmerås