Hjem

Oct 29, 2014

Besøk av masterstudenter

Kategori: Programutvalget


Programutvalget inviterer studentene til fagkveld.

Torsdag 30. oktober får vi besøk av masterstudenter fra ulike masterprogrammer ved Universitet i Oslo.

Her vil masterstudentene informere oss om deres trivsel og oppfatning av sitt masterprogram. Studentene våre vil her få mulighet til å få et litt annet innblikk i de ulike masterprogrammene, sett fra masterstudentenes ståsted.

Det blir servert mat og Byråkratene inviterer til en sosial sammenkomst etter at arrangementet til Programutvalget er ferdig.