Om Offentlig Administrasjon og ledelse

Sigbjørn Johnsen presenterer statsbudsjettet på Blindern, i regi av ProgramutvalgetOffentlig administrasjon og ledelse er et bachelorprogram ved Universitetet i Oslo. Kjernen i studieprogrammet er fag innenfor statsvitenskap, samfunnsøkonomi, ledelse og jus. Det er også mulig å ta fag innenfor psykologi, helseledelse, medievitenskap, sosiologi og sosialantropologi som en del av bachelorgraden. Offentlig administrasjon og ledelse tilbyr dermed det bredeste utvalget av fagretninger blant de samfunnsvitenskapelige bachelorprogrammene ved UiO. Studieprogrammet er dermed i aller høyeste grad tverrfaglig.

Utgangspunktet for studieprogrammet er organisasjoner. Hvordan fungerer de og hvordan påvirker de samfunnet?

Som student ved Offentlig administrasjon og ledelse lærer du om betydningen av ledelse i organisasjoner, og hvordan organisasjoner er helt avhengige av administratorer for å fungere.

Gjennom fag i statsvitenskap får du en forståelse av hvordan politiske prosesser er med på å forme samfunnet. Fag i samfunnsøkonomi gir deg en grunnleggende forståelse av økonomisk logikk og politikk – hvordan vil for eksempel en skatt påvirke velferd? Fag i jus, særlig innenfor offentlig rett, gjør deg i stand til å tolke lovtekster og betydningen av disse for organisasjoner og enkeltindivider.
Til sammen gir de ulike fagretningene deg en evne til å se utfordringer og løsninger fra fleresynsvinkler. Du vil for eksempel forstå hvordan politikk, økonomi og jus setter rammer for organisasjoner i dagens samfunn.

Offentlig administrasjon og ledelse er i større grad enn en del andre samfunnsvitenskapelige bachelorgrader yrkesrettet. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom den avsluttende bacheloroppgaven hvor studentene skal anvende sin oppnådde kunnskap om organisasjoner for en reell organisasjon i offentlig, privat eller frivillig sektor.

Om studiemiljøet

Dag 1 av fadderukene 2012Bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og ledelse har et godt og inkluderende studiemiljø. Hver august stiller studentene opp som engasjerte faddere som vet hva det vil si å være ny student i Oslo. Gjennom en rekke sosiale aktiviteter fordelt på to uker dannes grunnlaget for det gode studiemiljøet.

Når fadderukene er over tar vår sosialforening (Byråkratene) over jobben med å arrangere sosiale aktiviteter som hyttetur, julebord, studietur – samt en rekke andre festligheter. Programutvalget på studiet bidrar også til et godt studiemiljø med seminarer, foredrag og leksehjelp. Begge foreningene er drevet av og for studenter ved Offentlig administrasjon og ledelse, så muligheten for å engasjere seg i studiet er absolutt til stede!