Anders Høgalmen - Kommunikasjonsrådgiver i MSLGROUP


Anders Høgalmen
Kommunikasjonsrådgiver i MSLGROUP


1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?
Det begynte med at jeg la ut en statusoppdatering på Facebook for å spørre om noen av mine kontakter hadde tips til hvor jeg kunne søke. Ei jeg kjenner som tidligere jobbet i MSLGROUP tipset meg om at de hadde planer om å ansette en person. Det endte med at jeg søkte der, gikk gjennom ansettelsesprosessen med intervjuer, skriveoppgave og caseløsning, før jeg til slutt fikk jobben.

Jeg ville aldri ha blitt oppmerksom på den stillingen dersom jeg ikke hadde lagt ut statusoppdateringen på Facebook. Det viser hvor tilfeldig jobbvalg kan være.

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?
For min del var det en kombinasjon av utdanningsbakgrunn, engasjement i ungdomspolitikken og deltidsjobb ved siden av studiene. I bunn lå det altså en interesse for samfunn og politikk som ble støttet av en god og relevant utdannelse.

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Arbeidsdagene er veldig varierte, men jeg bruker mye tid på utarbeidelse av politiske analyser, hjelp til medie- og krisehåndtering, langsiktige politiske påvirkningsløp, produksjon av leserinnlegg og kronikker, m.m.

4. Hvordan bruker du utdanningen din fra offadm i jobben din?
Jeg bruker utdanningen blant annet når jeg bistår kunder i å forstå lovgivingsarbeid og hvordan offentlige myndigheter arbeider. Videre er økonomi- og ledelsesfagene nyttige når man skal forstå behovene og dynamikken til ulike virksomheter.

Gjennom studier på offadm lærer du mye som ikke er veldig håndfast, men som likevel er nyttig. Eksempler på dette er at du blir analytisk, flink til å uttrykke deg (særlig skriftlig) og at den får en generell og god samfunnsforståelse. Alle disse elementene er nyttige å ha med seg i arbeidslivet.

5. Hva er ditt tips til studenter på offadm som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?
Offadmere bør tenke litt bredt når de ser etter jobb. Det finnes mange muligheter som man kanskje ikke tenker på. Derfor er det viktig å snakke med venner og andre i nettverket sitt, bruke karrieresenteret og andre steder man kan komme i kontakt med folk som kan være til nytte i en prosess hvor du søker jobb. Det er desverre ikke slik at arbeidsgivere kaster seg etter offadmere.

Et annet viktig tips er at du bør engasjere deg utenfor studiene i form av deltidsjobb og/eller samfunnsengasjement. Verv i PU, ideelle organisasjoner eller ungdomspolitikken er godt å ha med seg videre. Det gjør deg mer attraktiv for en arbeidsgiver, men like viktig er det at du blir bedre rustet for arbeidslivet.