Syver Alsing Kristoffersen - Rekrutteringskonsulent i ManpowerGroup

Syver Alsing Kristoffersen
Rekrutteringskonsulent i ManpowerGroup 

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?
Vårsemesteret 2014 besøkte jeg Karrieresenteret på Universitetet i Oslo. I forkant av masterstudier ønsket jeg å bygge relevant arbeidserfaring og opparbeide meg kompetanse i en administrativ stilling hvor jeg i det daglige jobber med mennesker. ManpowerGroup har ukentlig treffetid med kandidater på Karrieresenteret. Her fikk jeg en kort og uforpliktende samtale med en rekrutterer. Jeg ble forespeilet en potensiell stilling internt i konsernet og følte at jeg endelig «nådde opp» i jobbjakten. På samme tid var det aktuelt å se på hvilke muligheter Norges største bemanningsbyrå hadde hos sine oppdragsgivere eksternt.


2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?
I en rekrutteringsprosess legger man vekt på mange ulike momenter. Min formelle kompetanse med en høyere utdanningsgrad var en forutsetning for å bli vurdert opp mot min nåværende stilling. Personlige egenskaper som matcher konsernets visjoner og sosiale miljø kan nok også være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen. Jeg vil trekke frem at man som nyutdannet er ofte er sulten og viser stor iver til å løse tildelte oppgaver. Dette tror jeg min sjef var opptatt av når han skulle tilføre sitt team en ny medarbeider. I tillegg kunne jeg vise til deltidsjobber under studietiden, som jeg også måtte fortelle om under jobbintervjuet.


3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Min arbeidshverdag er veldig variert. Hovedoppgaven er å rekruttere kandidater til Bank & Finans-oppdragsgiverne som ManpowerGroup har inngått avtaler med. Jeg publiserer stillingsannonser, gjennomfører strukturerte intervjuer med aktuelle kandidater, utvelgelse av kandidater og presentasjon av dem til oppdragsgivere. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, hvor jeg treffer nye kandidater, med ulik bakgrunn, personlighet og kompetanse. Jeg motiveres av prosessen der man skal finne rett kandidat til en spennende stilling hos en oppdragsgiver. I etterkant er det givende å se hvor glade og stolte våre medarbeidere blir når de får sin første relevante jobb. Man gjør en forskjell i folks liv når de får jobb og dette gjør at jeg smiler mye.


4. Hvordan bruker du utdanningen din fra offadm i jobben din?
Samarbeid, planlegging og kreativitet er noen av de egenskapene jeg i det daglige har tatt med meg fra studietiden. De teoretiske rammeverkene fra emnene i bachelorgraden er en jobbsituasjon i et globalt konsern relevant å ta med seg. Med en tverrfaglig bachelorgrad i Offentlig Administrasjon og Ledelse, tilfører jeg kunnskap til mine kolleger fra ulike fagfelt. Den største forskjellen mellom jobb og studier, er at jeg nå har et lengre perspektiv på innlæring og prosjekter enn ved eksamener eller semesterperioder.


5. Hva er ditt tips til studenter på offadm som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?
Det er viktig at du kan dokumentere din formelle kompetanse og har en ryddig og oversiktlig CV som gir et tydelig bilde på hvem du er. Vis gjerne til faktiske eksempler for å underbygge at man er «arbeidsom, proaktiv og samarbeidsvillig». Dette er noen av de personlige egenskapene som ofte er listet opp jobbsøknader. Hvis man er i stand til å eksemplifisere dette på bakgrunn av tidligere jobber eller studiehverdag, mener jeg dette i gitte situasjoner kan virke veldig overbevisende. Det er også viktig at man på egenhånd kartlegger sine egne jobbpreferanser og finner ut av hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å utføre i en relevant jobb.