Programutvalget

Leksehjelp i regi av PU
Programutvalget ved Offentlig administrasjon og ledelse skal jobbe for å verne om studentenes faglige interesser. Programutvalget arrangerer faglige arrangementer for studentene og sørger for at bachelorgraden utvikler seg i riktig retning med tanke på faglig nivå. Programutvalget skal også jobbe for å forbedre studieforholdene for studentene ved studiet.

I tillegg har Programutvalget som oppgave å være bindeleddet mellom studenter og de vitenskapelige ansatte, samt videre opp i det studentpolitiske systemet. Programutvalget jobber også for promotering av studiet til nye studenter, og til både det offentlig sektor og det private næringslivet.