Studenterfaringer

Morten Bakke, 23
Tidligere leder av Studentparlamentet ved UiO

1. Hvorfor begynte du på off.adm?

Jeg startet på offadm fordi jeg hadde lyst til å studere ledelse og administrasjon. Videre synes jeg det er interessant å se hvordan mennesker forholder seg til andre, og hvordan ledelse påvirker dette.

2. Hvilket fag liker/likte du best?

Det beste faget var for min del OADM1001, innføringsfaget. Det var veldig spennende og lærerikt. Jeg likte også arbeidspsykologi veldig godt.

3. Hva vil du si om studiemiljøet på off.adm?

Studiemiljøet på off.adm er blant det beste på fakultetet og en viktig grunn for at det er morsomt å gå der.

4. Hva vil du huske best fra din tid som student på off.adm?

Det jeg vil huske best er det gode miljøet og alt det morsomme som skjedde, slik som hytteturer, studieturer og gymtimer. I tillegg er det mange engasjerte studenter på studiet, noe som gjør at man lærer litt ekstra og får strekt seg lenger.

 

Benedicte, 24

1. Hvorfor begynte du på off.adm?

Jeg var usikker på hva jeg ønsket og studere. Da passet Off.adm perfekt, fordi det er et veldig allsidig studieprogram. I tillegg hadde jeg hørt at det var et godt sosialt miljø på studiet. Det er mye morsommere enn navnet tilsier!

2. Hvilket fag liker/likte du best?

Jeg likte OADM fagene (organisasjons- og ledelsesfag) best. Det som er bra med studiet er at man kan velge mange frie emner dersom man ikke ønsker å fordype seg i én spesiell fagretning. Jeg har derfor blant annet tatt kommunikasjonsfag, arbeidspsykologi og arbeidsrett som en del av graden.

3. Hva vil du si om studiemiljøet på off.adm?

Off.adm har det beste studentmiljøet på hele UiO. Ingen over, ingen ved siden :)

4. Hva vil du huske best fra din tid som student på off.adm?

Det jeg vil huske best er alle de sosiale arrangementene. Jeg vil spesielt trekke frem hytteturene og studieturene som fantastiske minner.

 

Vegard, 22

1) Hvorfor begynte du off.adm?

Fordi det virket som et interessant studie, hvor man får prøvd litt ulike fagretninger samtidig. På den måten slipper man å låse seg til en fagretning. Etter hvert som man blir kjent med de ulike fagretningene kan man spesialisere seg innenfor én av dem, dersom man ønsker det. Dette passer meg perfekt!

2) Hvilket fag liker/likte du best?

Jeg har ikke noe favorittfag, men jeg liker statsvitenskap og de juridiske fagene best.

3) Hva vil du si om studiemiljøet på off.adm?

Off.adm består av en utrolig sammensveiset gjeng som finner på veldig mye artig. Nye studenter blir svært godt tatt i mot og kommer helt sikkert til å trives!

4) Hva vil du huske best fra din tid som student på off.adm?

Jeg vil huske de legendariske studieturene aller best. Ellers vil jeg huske det gode studiemiljøet og mange spennende forelesninger.